Jedná se o regulovaný zdroj střídavého proudu pro kalibraci proudových snímačů.

Zdroj je sestavený z několika rackových modulů 19“, umístěných v mobilní skříni. Napájení je ze standardní zásuvky 230V 50Hz.

Elektrické parametry:

  • rozsah výstupního proudu je 10 až 2500 A
  • frekvence: 50 až 60 Hz

Uživatel: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Rok realizace: 2023