Tester PTC slouží pro měření reakční doby PTC termistorů instalovaných ve vinutí statorového svazku asynchronních motorů. Svazky jsou měřeny při trojnásobku jmenovitého proudu a tomu odpovídajícího napětí.
Základem je výkonový regulovaný zdroj sinusového napětí s frekvenčním měničem, napájející testované statorové svazky. Vzhledem k velkému podílu induktivní jalové složky výkonu, je pro její kompenzaci na výstupu zdroje zařazena baterie kompenzačních kondenzátorů se spínanými sekcemi. Potřebný proud je dosažen kombinací řízení výstupního napětí, frekvence a kapacity kompenzačních kondenzátorů. Toto řízení je automatické a nevyžaduje zásah ze strany obsluhy.

Součástí testeru jsou prvky pro kontaktní i bezkontaktní měření teploty.

Tester PTC slouží pro měření reakční doby PTC termistorů instalovaných ve vinutí statorového svazku asynchronních motorů. Svazky jsou měřeny při trojnásobku jmenovitého proudu a tomu odpovídajícího napětí.
Základem je výkonový regulovaný zdroj sinusového napětí s frekvenčním měničem, napájející testované statorové svazky. Vzhledem k velkému podílu induktivní jalové složky výkonu, je pro její kompenzaci na výstupu zdroje zařazena baterie kompenzačních kondenzátorů se spínanými sekcemi. Potřebný proud je dosažen kombinací řízení výstupního napětí, frekvence a kapacity kompenzačních kondenzátorů. Toto řízení je automatické a nevyžaduje zásah ze strany obsluhy.

Součástí testeru jsou prvky pro kontaktní i bezkontaktní měření teploty.

Elektrické parametry:

  • výstupní napětí: 10 až 3x400V AC
  • výstupní proud: 3000A
  • výstupní frekvence: 10 až 100Hz
  • max. výstupní výkon: 2080 kVAr / 70 kW

Uživatel: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Realizační partner: Primetals Technologies Czech Republic s.r.o.

Rok realizace: 2018