Statický regulovaný zdroj třífázového napětí pro testování asynchronních motorů.

Zdroj slouží pro zkoušky motorů naprázdno a nakrátko. Dále umožňuje měření zatěžovacích, momentových a oteplovacích charakteristik na dynamometru.

Elektrické parametry:

  • výstupní výkon 2800 kVA krátkodobě / 1200 kVA trvale
  • výstupní napětí: 3 x 0 až 3x1000V sinus
  • výstupní frekvence: 1 až 150Hz

Vlastnosti:

  • režim konstatní frekvence a režim s nastavitelnou rampou U/f
  • regulace výstupního napětí a prouduproudové omezení
  • přesnost regulace výstupního napětí: 0,1%
  • sinusové výstupní napětí se zkreslením THD 2%
  • generátorický režim motorů s rekuperací energie

Uživatel: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Realizační partner: Primetals Technologies Czech Republic s.r.o.

Rok realizace: 2019