Zařízení pro ověřování algoritmů aktivní filtrace harmonického rušení v napájecí pomocí řiditelného zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě a řiditelné elektronické zátěže.

Sestava je tvořena těmito základními prvky:

 1. 3 x řiditelné zdroje proudu pro injektáž harmonických složek do napájecí sítě v jednotlivých fázích
 2. 3 x řiditelné elektronické zátěže pro jednotlivé fáze
 3. Přepínatelné oddělovacích tlumivky pro vytvoření definované impedance napájecí sítě
 4. Modul měření

Řiditelné zdroje proudu generují do napájecí sítě proud, jehož parametry lze zadávat buď analogových vstupem nebo pomocí definice harmonických či předdefinovaných průběhů, tak aby se vykompenzovaly harmonické proudu připojené zátěže. Zdroje jsou jednofázové, ke každé fázi třífázové soustavy je připojený jeden. Stejným způsobem pracují i řiditelné zátěže, jejichž řízení a funkce je totožná se zdroji proudu. Rozdíl je pouze v tom, že zátěže, na rozdíl od zdrojů proudu umožňují i řízený odběr činného výkonu.
Zátěže mohou být i externí, přes připravené připojovací jednofázové a třífázové zásuvky.

Elektrické parametry:

 • Napájecí napětí: 3x 230 / 400 V 50 Hz
 • Jmenovitý generovaný proud: 5 A rms
 • Jmenovitý proud řiditelné zátěže: 5 A rms
 • Špičkový generovaný proud: 20 A
 • Špičkový řiditelné zátěže: 20 A
 • Frekvenční rozsah generovaného proud: 50 až 2500 Hz
 • Frekvenční rozsah řiditelné zátěže: 50 až 2500 Hz

Uživatel: VŠB – Technická univerzita Ostrava

Rok realizace: 2020