Převodníky jsou je primárně určeny jako izolovaný tvarovač frekvenčního signálu z indukčního snímače otáček
turbosoustrojí na impulsy 24 V DC.

Převodník pracuje jako tvarovač signálu, který převádí střídavý napěťový signál s proměnnou velikostí
napětí na pulsní napětí 0 / 24V o stejné frekvenci jako signál vstupní.
Konstrukce převodníku je formou plošného spoje umístěného v držáku na DIN lištu s elektrickým připojením přes konektory.

Elektrické parametry:

  • Napájecí napětí: 24 V DC, ±10%
  • Proudový odběr: 20 mA + proud výstupu
  • Vstupní signál: výstup z indukčního převodníku otáček, napěťový rozsah 0,3 až 50 Vrms, frekvence 1 až 800 Hz
  • Výstup: 24 V, zatížitelnost 100 mA

Uživatel: NET4GAS s.r.o., Kompresní stanice plynovodu

Realizační partner: Process Automation Solutions s.r.o.

Rok realizace: 2019-2021