Měnič stejnosměrného trakčního napětí pro depo ČD Plzeň

Měnič slouží jako zdroj stejnosměrného trakčního napětí 1500 a 3000V o výkonu 500kW přeměnou ze střídavé trakce 25kV. Je součástí vícesystémového napájecího systému pro zkoušky elektrických lokomotiv a pro napájení vlakového topení a centrálních zdrojů energie železničních vozů.

Naše firma dodala kompletní software řízení měniče.

Uživatel: ČESKÉ DRÁHY, akciová společnost, Depo kolejových vozidel (DKV) Plzeň

Realizační partner: Elektrizace Železnic Praha a.s.

Rok realizace: 2018