Měnič topného napětí vagónů pro depo ČD České Budějovice

Měnič je určen pro napájení kabelu topení vlaku pro zkoušky vlakového topení a centrálních zdrojů energie železničních vozů. Je napájen z trojfázové sítě 3x400V a vytváří šest napěťových systémů:

  1. AC:1kV16.7Hz, 70kVA
  2. AC:1.0kV50Hz, 70kVA
  3. AC:1.5kV50Hz, 70kVA
  4. AC:3.0kV50Hz, 70kVA
  5. 1500VDC, 60kW
  6. 3000VDC, 60kW

Naše firma dodala kompletní software řízení měniče.

Uživatel: ČESKÉ DRÁHY, akciová společnost, Depo kolejových vozidel (DKV) České Budějovice

Realizační partner: Elektrizace Železnic Praha a.s.

Rok realizace: 2018