Budič synchronního generátoru rotačního soustrojí pro testování asynchronních motorů

Budič je tvořen proudovým zdrojem, pracujícím na principu pulsního měniče, který reguluje výstupní napětí
synchronního generátoru změnou budícího proudu. Na nastavenou hodnotu najíždí napětí po definované napěťové
rampě.
Pro zpětnovazební regulaci je měřena efektivní hodnota napětí generátoru prostřednictvím dvou měřících bloků.
První blok, který je součástí měniče budiče zajišťuje rychlé měření jednoho sdruženého napětí pro dobrou
dynamiku odezvy. Dále je pro přesnější měření v budiči obsažen modul označený M2403, který měří všechny tři
fáze napětí generátoru s vysokou přesností, s pomalejší dynamikou. S řídící jednotkou měniče budiče je modul
spojen komunikační linkou RS485. Výstup z modulu měření slouží pro korekci měřeného napětí interního měření
v měniči budiče ve statických stavech. Korekci lze deaktivovat pomocí ovládacího panelu budiče.

Elektrické parametry:

  • Rozsah výstupního napětí budiče: 0-60 V DC
  • Rozsah výstupního proudu budiče 0-7 A DC
  • Stabilita efektivní hodnoty sdruženého napětí generátoru: max. ±1 V
  • Ovládací rozhraní: DI/DO 24V, MODBUS RTU, RS485

Uživatel: Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát

Realizační partner: Primetals Technologies Czech Republic s.r.o.

Rok realizace: 2017